Εφαρμογές κατά παραγγελία

Σε περίπτωση που το υπάρχον σύστημα μηχανογράφησης δεν σας καλύπτει πλήρως η Revia αναλαμβάνει την ανάπτυξη custom εφαρμογών που συνεργάζονται στενά με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του πελάτη.

Η ομάδα ανάπτυξης ειδικεύεται επίσης στην κατασκευή πρόσθετων εφαρμογών (add-ins) που συνεργάζονται λειτουργικά με τα περισσότερα ERP της ελληνικής αγοράς.

Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες για την κάλυψη των αναγκών σας. (Microsoft vb/ c#, Microsoft SQLServer, Crystal Reports, ios apps)

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια παραδείγματα εφαρμογών

 • Revia MIS

  Περιλαμβάνει αναφορές σε μορφή κύβων (OLAP) και εκτυπώσεων (crystal reports) για όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο ERP της επιχείρησης.

 • Revia SalesFlash

  Συγκεντρώνει στοιχεία πωλήσεων για την προηγούμενη και την τρέχουσα οικονομική χρήση και τα παρουσιάζει με ένα εύκολο και περιεκτικό τρόπο. Υπολογίζει στόχους ανά πελάτη, πωλητή, είδος.

 • Revia InAction

  Διαχειρίζεται πελατολόγιο (υπαρκτό και μελλοντικό) καθώς και ενέργειες.

 • Revia CashFlow

  Παρακολουθεί τους λογαριασμούς σας και τις καθημερινές κινήσεις.

 • Revia FoodCost

  Ιδανικό για παραγωγικές επιχειρήσεις στον τομέα των τροφίμων. Συγκεντρώνει τα κόστη του παραγόμενου είδους, κρατάει ιστορικό και ειδοποιεί για πιθανές αλλαγές τιμών.