Προϊόντα

Revia διαθέτει προϊόντα επιχειρηματικού λογισμικού που καλύπτουν τις αγορές των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Καλύπτουμε :

  • Εμπορικές & Οικονομικές Εφαρμογές

  • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

  • Συστήματα Μισθοδοσίας (HRM)

  • Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

  • Συστήματα διαχείρισης αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας (WMS)

  • Συστήματα Διαχείρισης Λιανικής (RETAIL)

  • Back Office συστήματα

Τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι ευρέως διαδεδομένα σε πολύ μεγάλο αριθμό εταιριών και οργανισμών και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους.

Τα προϊόντα έχουν επιλεγεί μετά από έρευνα και αξιολόγηση μεταξύ των κυριότερων καταξιωμένων κατασκευαστών λογισμικού.