Τυποποιημένο λογισμικό

Ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ανάλυσης.
Με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από την επιλογή του λογισμικού, μπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει μια αξιόπιστη μηχανογραφική λύση.

Περιλαμβάνει:

  • Εμπορική Διαχείριση ( Πελάτες-Προμηθευτές, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Πωλήσεων, Διαχείριση

  • Αγορών, Έτοιμες εκτυπώσεις)

  • Οικονομική Διαχείριση (Γενική Λογιστική)

  • Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Εισπράξεις – Πληρωμές, Κύκλωμα Επιταγων)